GMTII | موسسه دانش‌بنیان خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی

[نسخه مخصوص چاپ ]

GMTII.COM


موسسه خدمات مدیریت و فن آوری رشد قلم چی، مامور تدوین استاندارد های امنیت الکترونیک موزه ها و بانک های کشور شد.
تاريخ خبر: يکشنبه، 28 آذر 1389 ساعت: 02:06

موسسه خدمات مدیریت و فن آوری رشد قلم چی، از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مامور تدوین استاندارد های زیر گردید:

این استاندارد ها که اولین استانداردهای کشور در حوزه امنیت الکترونیک می باشند، در حال حاظر، توسط موسسه تالیف شده است و در حال برگزاری جلسات به منظور تصویب به عنوان استاندارد ملی می باشد.

این استاندارد ها در خصوص موارد مورد نیاز طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری از سامانه های امنیت الکترونیک بانک ها و موزه های کشور می باشد.