GMTII | موسسه دانش‌بنیان خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی

[نسخه مخصوص چاپ ]

GMTII.COM


اولین استاندارد امنیت الکترونیک کشور، برای تایید نهایی به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تقدیم شد.
تاريخ خبر: دوشنبه، 27 تير 1390 ساعت: 11:19

پیشنویس استاندارد ملی امنیت الکترونیک موزه های ایران، که تالیف این استاندارد از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به دکتر محمد قلم چی سپرده شده، پس از ویرایش خانم مهندس فرما آرا، برای طرح در کمیته ملی، به دفتر امور تدوین استاندارد سازمان ارسال گردید. این استاندارد که در صورت تایید  کمیته ملی استاندارد، اولین استاندارد کشور در حوزه امنیت الکترونیک به شمار می رود، می تواند باعث افزایش امنیت موزه های ایران و پاسداشت بیشتر از میراث فرهنگی با ارزش ایرانیان گردد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات مدیریت و فن آوری رشد قلم چی، استاندارد ملی امنیت الکترونیک موزه های ایران، اولین استاندارد تالیفی در جهان در حوزه امنیت الکترونیک موزه ها بوده، این موسسه ایرانی، دارای توان فنی و تخصصی لازم به منظور تالیف استاندارد های امنیتی در جهان است.

استاندارد امنیت الکترونیک موزه های ایران که با تحقیق و پژوهش بر روی تجربیات و جرم های واقع شده در موزه های جهان و با تکیه بر دانش فنی این موسسه در طراحی سیستم های جامع امنیت الکترونیک به رشته تحریر در آمده است، سه مرحله در جلساتی با حضور مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار گرفته و به تایید ایشان رسیده است.

امنیت الکترونیک که شامل بخش های متعددی از جمله سامانه جامع نظارت تصویری، سامانه هشدار، سامانه اعلام حریق، سامانه کنترل تردد است، از تجهیزات ضروری اماکن عمومی بوده که دانش طراحی این سیستم های یکپارچه، از دانش های کمیاب و ارزشمند در جهان به شمار می رود. همچنین این گزارش می افزاید، استاندارد امنیت الکترونیک اماکن اداری، تجاری، مسکونی و بانکهای کشور، برای تالیف، از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، به دکتر محمد قلم چی سپرده شده است.